Nazwa zadania Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego powiatowego magazynu do spraw zarządzania kryzysowgo
Zakres rzeczowy

Dotację w wysokości 11.761,50 zł przyznano na podstawie Uchwały Nr XLV/270/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określono w umowie Nr PM/2/2009 zawartej w dniu 1 października 2009r. roku pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Przedbórz.

Dla potrzeb magazynu zakupiono m.in.:
- plandeki ciężkie 12 x 12m,
- linki mocujące 10m,
- plandeki lekkie 8 x 10m,
- megafony przenośne,
- znaki drogowe,
- węże tłoczne,
- latarki,
- kamizelki,
- podpory stabilizujące,
- zestawy medyczne,
- agregaty oświetleniowe z masztami.

Harmonogram prac

08.2009 - podjęcie Uchwały o dofinansowaniu
10.2009 - zawarcie umowy o udzielenie dotacji
12.2009 - przekazanie dotacji
12.2009 - rozliczenie udzielonej dotacji

Stan zaawansowania Rozliczono udzieloną dotację.
Wartość całkowita 167 137,19 zł z czego środki pomocy finansowej z miast i gmin powiatu radomszczańskiego stanowiły łącznie 126 127,50 zł.
Generalny dostawca MARABUT Sp. z o.o. Czerników
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak