Nazwa zadania Remont / modernizacja drogi Józefów Stary - Faliszew
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi nr 112460E na długości 1200m. Remontowany odcinek jest fragmentem drogi łączącej miejscowość Józefów Stary z miejscowością Faliszew w gminie Przedbórz.
Początek projektowanego odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą gminną nr 112471E relacji granica powiatu piotrkowskiego – Józefów Stary – Reczków – granica województwa Świętokrzyskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego, który w 2009r. został wyremontowany. Koniec odcinka 1+200 zlokalizowany jest na skraju lasu.
Projekt drogowy obejmuje wykonanie następujących robót podstawowych:
• remont odcinka drogi o długości 1 200 m:
- wykonanie profilowania istniejącej warstwy bitumicznej kruszywem kamiennym o średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego.
• remont dwóch mijanek o wymiarach 2 m x 12 m  każda,
• remont dwóch przepustów drogowych o długości 6 m każdy.

Harmonogram prac

02.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
05.2010 - uzyskanie wszelkich pozwoleń
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość całkowita 190.550,69 zł
Generalny wykonawca PRDM Radomsko
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków FOGR Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Stan drogi przed remontem

 

Stan drogi po remoncie