Nazwa zadania Budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych o napędzie hydraulicznym i udźwigu 500 kg. Dodatkowo zostaną przeprowadzone prace towarzyszące polegające na wykończeniu klatki schodowej wokół windy oraz budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram prac

11.2009 - podpisanie umowy o udzielenie dotacji
12.2009 - uzyskanie dofinansowania z PEFRON
02.2010 - wyłonienie wykonawcy
05.2010 - zakończenie prac

Stan zaawansowania Zakończono prace budowlane.
Wartość całkowita 160.000,00 zł
Generalny wykonawca "RS Technika" Ostrów Mazowiecka
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcia