Nazwa zadania Remont chodnika przy ul. Kieleckiej
Zakres rzeczowy

Remont chodnika przy ul. Kieeckiej w ramach porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

Przeprowadzony zakres prac obejmuje:
- montaż krawężnika na ławie betonowej       - 175,00 mb
- ułożenie kostki betonowej o gr. 6 cm szara - 350,00m2
- ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm kolor  - 98,00m2

Harmonogram prac 09.2009 - zlecenie wykonania prac
10.2009 - przeprowadzenie robót budowlanych
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona.
Wartość całkowita 30.000,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Przedborzu.
Uwagi

Brak.

Zdjęcia