Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj - Policzko
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV o długości 1043,5 mb z miejscowości Gaj do miejscowości Policzko. Inwestycja miała na celu zaopatrzyć w wodę istniejący wodociąg we wsi Policzka, pozwalając na likwidację istniejącego tam lecz niewydajnego ujęcia wody.

Harmonogram prac II / III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 77.390,70 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia brak