Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Borowa
Zakres rzeczowy

Przebudowano drogę w miejscowości Borowa. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 3272,5m2.

Harmonogram prac III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 121.872,04 zł
Generalny wykonawca DROMOST Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zdjęcia

 borowa1-mini

borowa2-mini

borowa3-mini