Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się na ul. Częstochowskiej, został odsłonięty 11 listopada 1931 roku.


Pomnik Partyzantów Ziemi Przedborskiej znajduje się przy końcu mostu, obok ronda. Pomnik wystawiony według projektu Adolfa Tomasika odsłonięto 9 maja 1975 r. Został w 2012 roku odnowiony.


 Pomnik Tadeusza Kościuszki znajduje się w Parku po zachodniej stronie Pilicy, wybudowany przez społeczeństwo miasta 17 października 1917 roku (jest to jeden z najstarszych pomników w Polsce).