Cmentarz żydowski (kirkut), jeden ze starszych cmentarzy w Polsce pochodzący w XVI wieku. Położony po lewej stronie rzeki Pilicy koło Zalewu porośnięty świerkami. Macewy (kamienie nagrobne) są bardzo zniszczone. Trzy macewy z chodnika przy ul. Piotrkowskiej wydobył i zabezpieczył Tadeusz Michalski.