Muzeum Ludowe w Przedborzu – jego początki  wiążą się z powołaniem przy tamtejszej szkole rolniczej Izby Ludowej. Założycielem muzeum jest nauczyciel mgr Tadeusz Michalski. Obecnie muzeum mieści się w wyremontowanym XVII - wiecznym budynku dawnej karczmy przy ul. Kieleckiej.
Jest jednym z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze mini-skansenu. Muzeum dotychczas zgromadziło ponad 9 tys. eksponatów, głównie etnograficznych i historycznych, do których m.in. należą:
- podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią z żurawiem;
- kącik z macewami po przedborskich Żydach;
- kuźnia i warsztat bednarski;
- izba ludowa w XIX-wiecznym stylu, a w niej piec z zapieckiem, czynne krosno, dawne meble;
- zanikające rzemiosło (rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, siciarstwo, garncarstwo);
- sala z wyrobami tkactwa przedborskiego;
- historia Przedborza i okolic - wystawa prezentująca dużą kolekcję ludowych rzeźb, haftów, obrazów i fotografii chat wiejskich;
- bunkier partyzancki z okresu II wojny światowej;
- dzieje Żydów przedborskich, na której prezentowany jest m. in. Szynkwas z dawnego zajazdu;
- zasłużeni dla Ziemi Przedborskiej;
- galeria obrazów sakralnych (około 200 eksponatów);
- ekspozycja młyna wodnego typu żarnowego.