Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Stodolnianej
Zakres rzeczowy

Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości 182,4 mb przy ul. Stodolnianej w Przedborzu. Sieć uzbrojona została w hydranty przeciw pożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Stodolnianej.

Harmonogram prac 08.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
08.2009 - rozpoczęcie prac budowlanych
09.2009 - zakończenie budowy sieci wodociągowej
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość kosztorysowa 24.109,03 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Przedborzu.
Uwagi

brak

Zdjęcia brak