Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć wodociągową zewnętrzną z rur PCV Ø110 o długości 2046,5 mb na terenie miejscowości Wierzchlas. Sieć uzbrojona została w hydranty przeciw pożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Przyłanki.

Harmonogram prac 11.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
10.2010 - rozpoczęcie robót budowlanych
12.2010 - przekazanie do eksploatacji
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość kosztorysowa 218 801,10 zł
Generalny wykonawca Zakad Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zdjęcia brak