Nazwa zadania Przebudowa ul. Mostowej w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Kompleksowa przebudowa infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej poprzedzająca przebudowę jezdni i chodników w przedmiotowej ulicy. Zakres inwestycji obejmuje:
• Rozbudowę kanalizacji deszczowej,
• Przebudowę linii napowietrznej na kablową (likwidacja słupów energetycznych),
• Przebudowę oświetlenia ulicznego,
• Wymianę rur azbestowych sieci wodociągowej na rury PCV.

Harmonogram prac 08.2008 - udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej
05.2009 - opracowanie projektów budowlanych
08.2009 - uzyskanie ostatniego pozwolenia na budowę
07.2009 - rozpoczęcie prac budowlanych (wymiana rur azbestowych sie wodociągowej)
08.2009 - rozbudowa kanalizacji deszczowej
11.2009 - przebudowa linii napowietrznej na kablową
12.2009 - przebudowa oświetlenia ulicznego
Stan zaawansowania

Zakończono wymianę rur wodociągowych azbestocementowych na rury PCV.

Zakończono rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Wykonano oświetlenie uliczne.

Wykonano linię kablową nN.

Wartość kosztorysowa 519 000,00 zł
Generalny wykonawca

Remont sieci wodociągowej - Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu

Rozbudowa kanalizacji deszczowej - Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu

Przebudowa linii nn - ELEKTROINSTAL Radomsko

Budowa oświetlenia ulicznego - ELEKTROINSTAL Radomsko

Uwagi

Roboty budowlane w zakresie przebudowy linii nn realizowane w ramach współpracy z Zakładem Energetycznym Łódź Teren 

Zdjęcia z budowy