logo29 czerwca br. na scenie plenerowej na przedborskim rynku odbył się XXXVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Wszystkich uczestników przywitała i całą imprezę prowadziła dyrektor MDK Halina Mikuszewska.


W przeglądzie uczestniczyło 150 wykonawców, artystów ludowych reprezentujących twórczość ludową z różnych regionów etnograficznych Polski. W konkursie oceniani byli soliści i zespoły ludowe  z woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Najliczniej reprezentowane było województwo łódzkie, występowali artyści powiatu piotrkowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, działoszyńskiego. Wykonawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny, występowali w ludowych, barwnych strojach regionalnych.
Uczestnicy oceniani byli w 2 kategoriach: soliści i zespoły. Komisja jury pod przewodnictwem Janusza Tylmana przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria – soliści:
I  – Bogusław Lipski z Opoczna
II – Stanisława Wójcik z Mroczkowa Gościnnego
III – Irena Janus z Kłomnic
Wyróżnienia:
Danuta Kozłowska z Krzeszowic
Teresa Nowak ze Strzelec Małych
Anna Gonera z Kłomnic
Barbara Kosobucka z Krzeszowic
Stanisław Ziółkowski ze Strzelec Małych
Wyróżnienia książkowe:
Zuzanna Biegała z Sokołowa
Weronika Nowak z Moszczenicy
Marta Mędrecka z  Sokołowa
Agata Paździerska z Przedborza
Jakub Król z Moszczenicy
Zuzanna Kędziora z Sokołowa
Nagrody – zespoły:
I  – Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” z Trębaczewa
II – Zespół Ludowy „Mroczkowianie” z Mroczkowa Gościnnego
III – Zespół z ZS-G w Przedborzu
III – Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic
III – Zespół Ludowy „Kraszewianki” ze Strzelec Małych
Nagroda Specjalna Dyrektora Zespołu Szkół „Logos” – Dziecięcy Zespół „Koniczynki”
z Sokołowa

Wyróżnienia:
Grupa Śpiewacza KGW Rudno
Wyróżnienia książkowe:
Zespół Ludowy „Dzierzgowianie” z Radkowa
Zespół Ludowy „Dziepółlanki” z Dziepółci
Podczas koncertu programów dowolnych  zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe m.in. Grupa Śpiewacza KGW Rudno, Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” z Trębaczewa, Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic, zespoły ludowe z Dziepółci, Strzelec Małych, Radkowa i Mroczkowa Gościnnego oraz wielokrotny laureat przeglądów, zdobywca pierwszej nagrody również w br. Bogusław Lipski z Opoczna. O godz. 17 ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczono nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy dla najlepszych uczestników,  laureaci zaprezentowali się w  koncercie.  
Nagrody i wyróżnienia wręczali przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych: Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga, Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Krzysztof Zawisza, Radny Powiatu Radomszczańskiego Wojciech Karbownik oraz Sekretarz Miasta Renata Koska.  
Nagrody konkursowe ufundowane zostały przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, władze samorządowe Przedborza, Zespół Szkół „Logos”, Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą” oraz Bank Spółdzielczy w Przedborzu. Pani Poseł odczytała list gratulacyjny skierowany do organizatorów i uczestników, a następnie  przekazała go na ręce prezesa Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych.
Na zakończenie przeglądu zaprezentowali się laureaci konkursu.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w imprezie oraz za ufundowanie nagród.

Tekst i foto: MDK