11112013male11 listopada br. obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Przedborzu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Przedborzu. Obchody uroczystości tradycją lat ubiegłych rozpoczęły się przemarszem zebranych spod Urzędu Miejskiego w Przedborzu do kościoła parafialnego.

W kościele odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez Proboszcza Parafii Ks. Henryka Dziadczyka. Następnie odbył się patriotyczny pochód władz miejskich, przedstawicieli organizacji społecznych, szkół i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańców miasta i gminy Przedbórz, przy akompaniamencie Przedborskiej Orkiestry Dętej, pod Pomnik Partyzantów Ziemi Przedborskiej oraz Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem, pod którymi delegacje złożyły kwiaty. Artystyczna część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu odegraniem przez Przedborską Orkiestrę Dętą Hymnu Państwowego a także utworów patriotycznych. Uroczystą sesję Rady Miejskiej w Przedborzu otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Wnuk, który następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po jego zakończeniu młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu przedstawiła zgromadzonej publiczności akademię upamiętniającą odzyskanie niepodległości przez Polskę.