dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche”

 Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 137 851,61 zł

Całkowita wartość zadania: 158 817,66zł