Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 337 635,00 zł

Całkowita wartość zadania: 354 705,00 zł