Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia

Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 53 788,59 zł

Całkowita wartość zadania: 121 080,60 zł