Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 155 683,02 zł

Całkowita wartość zadania: 168 847,83 zł