dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche”

 Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 137 851,61 zł

Całkowita wartość zadania: 158 817,66zł

dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Zadanie pod nazwą:

„Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych
wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”

dofinansowano ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 382 850,00 zł

Całkowita wartość zadania: 999 130,71 zł