Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu

Zadanie polega na remoncie dróg gminnych nr 112905E odcinek ul. K. Wielkiego nr 112904E odcinek ul. Mariana Wnuka, nr 112902E ul. Krzywa.
Zakres prac obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych. Remont drogi zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.