Remont drogi gminnej nr 112462E (Nosalewice) i drogi gminnej nr 112454E (odcinek Nosalewice-Wygwizdów)

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej nr 112462E (Nosalewice) i drogi gminnej nr 112454E (odcinek Nosalewice-Wygwizdów) o długości 2,985 km poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi, wykonanie nawierzchni wiążącej oraz ścieralnej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości po 0,50 m.

Remont drogi zapewnił poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz zapewni podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.

Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu

Zadanie polega na remoncie dróg gminnych nr 112905E odcinek ul. K. Wielkiego nr 112904E odcinek ul. Mariana Wnuka, nr 112902E ul. Krzywa.
Zakres prac obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych. Remont drogi zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.

Remont drogi gminnej nr 112474E od skrzyżowania z drogą powiatową P3910E w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą nr P3911E w miejscowości Góry Mokre

Remont drogi zapewnił poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz zapewni podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej nr 112474E o długości 4,125 km:

- wykonano nawierzchnię poprzez położenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej,

- wykonano pobocza z kruszywa łamanego,

- wyczyszczono i wyprofilowano istniejące rowy.

Remont dróg gminnych - ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu

Zadanie polega na remoncie dróg gminnych nr 112907E odcinek ul. Rzemieślnicza, nr 112906E odcinek ul. Stefana Żeromskiego, nr 112903E ul. Sportowa.
Zakres prac obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych. Remont drogi zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.