Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła +"

Za pozyskane fundusze w wysokości 75 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA +

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 75 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.