logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – opracowanie strony internetowej i wydruk folderu”
Całkowita wartość zadania: 6 531,30 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 4 650,35 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – opracowanie strony internetowej i wydruk folderu”  było realizowane w okresie od dnia 18 września 2013 roku do 23 września 2013 roku wg Umowy Nr 127/2013 z dnia 18 września 2013 roku (wydruk folderu) oraz w okresie od dnia 10 września 2013 roku do dnia 26 września 2013 roku (wykonanie zakładki na stronie internetowej).
W ramach wyżej wymienionego zadania wydrukowano folder, który będzie promował
Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą” jak również wykonano zakładkę na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu promującej projekt pn.” „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacji miasta – Etap II (historyczne centrum)” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ” złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą”.