logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – nasadzanie roślin”
Całkowita wartość zadania: 1 968,00 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 1.548,89 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – nasadzanie roślin”  było realizowane przez Pana Roberta Janeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Wrzos – Rol” Robert Janecki z siedzibą przy ulicy Rakowskiej 48, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.
W ramach wyżej wymienionego zadania uporządkowano i zagospodarowano skwer z zielenią miejską zlokalizowaną przed Miejskim Domem Kultury znajdującym się w centrum Rynku.