Nazwa zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starej w Przedborzu. W ul. Starej istnieje kanał sanitarny z rur PVC śr. 200mm wybudowany w latach dziewięćdziesiąty ubiegłego wieku.  Kanał ten nie umożliwia podłączenia się wszystkich budynków mieszkalnych w tym rejonie z uwagi na znaczne odległości i kolizje wynikające z własności gruntu. Część budynków mieszkalnych przy ul. Starej oraz przy Częstochowskiej wyposażona jest w instalacje wodno-kanalizacyjne a ścieki odprowadzane są do szamb. Szamba te są nieszczelne, a kanały doprowadzające są płytkie, często blokują się powodując zanieczyszczenia sanitarne. W wyniku realizacji inwestycji problem ten zostanie rozwiązany.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- kanały z rur PVC 200x5,9mm typ „S”  – 75 mb
- kanały z rur PVC 160x4,7mm typ „S”  – 7,5 mb
- studnie kanalizacyjne PE 425   – 6 szt.

Harmonogram prac 10.2009 - opracowanie dokumentacji technicznej
01.2010 - uzyskanie pozwolenia na budowę
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych
Stan zaawansowania Opracowano dokumentację techniczną
Wartość kosztorysowa 54.845,91 zł
Generalny wykonawca Nie wyłoniony
Uwagi

brak

Zdjęcia

brak