Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV (etap I w ramach PROW)

Zakres rzeczowy

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej dprowadzone grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestcję podzielono na zadania.

Harmonogram prac

2013 r. - etap II cz. II, etap II cz. III

Stan zaawansowania

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Przedborzu

Trwają prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul.: Częstochowskiej, Leśnej, Poprzecznej, Radomszczańskiej, Słonecznej, Wiśniowej, Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej, Nowej, Kwiatowej

Wartość całkowita

1 741 245,60

Generalny wykonawca

KAŹMIERCZAK   Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych, Moszczenica Kosów, ul. Główna 92, 97 – 310 Moszczenica

Uwagi

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia z budowy