Nazwa zadania  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III- Wola Przedborska
Zakres rzeczowy  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Przedborska w gminie Przedbórz została podzielona na etapy. W ramach III etapu  zostanie wykonany odcinek sieci od SI1 do C16  zgodnie z zatwierdzonym projektem, kosztorysem inwestorskim i ofertowym o dł. 292 mb. Pozostała część zostanie wykonana   po uzyskaniu środków finansowych.
Harmonogram prac  03.2013r. – rozpoczęcie robót( przekazanie terenu budowy)
11.2013r. – zakończenie prac
Stan zaawansowania  W chwili obecnej trwają prace  przy budowie kanalizacji sanitarnej
Wartość całkowita 164 966,84 zł w tym wysokość umorzenia 61 290,63 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Uwagi

Zadanie dofinansowane w formie częściowego umorzenia dwóch  pożyczek   w łącznej wysokości 61 290,63 zł  zaciągniętych na zadania z zakresu ochrony środowiska  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi.

logo WFOSiGW w Lodzi