Nazwa zadania

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w  ul. Warszawskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest  rozbudowa  sieci kanalizacji deszczowej  o następujących parametrach:

- sieć Ø 200  51,1 mb,

- przykanaliki do wpustów  ulicznych Ø 200 – 40,2 mb,

- studzienki PP Ø 600 – 4 kpl.,

- studzienki PP Ø 800 – 1 kpl.,

- studzienka betonowa  Ø  500 z wpustem ulicznym 6 kpl.

Harmonogram prac

W roku 2012 została zlecona i opracowana dokumentacja projektowa,  na początku 2013 roku uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej, W maju 2013 roku przekazano Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o.o. Zlecenie dotyczące wykonania przedmiotowego zadania . Zadanie to zostało wykonane i odebrane.

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

 53 405,48 zł

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

brak

Zdjęcia