Nazwa zadania

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm
o długości L~152,00m,  biegnącej równolegle do istniejącej sieci fi100mm z rur azbestowo-cementowych.

Harmonogram prac

W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej  długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy.  Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany został  przy użyciu rur PCV Ø110mm PN10.

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

  91 421,31 zł

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

Zadanie finansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki  w kwocie 77 060,00 zł