Drukuj
Odsłony: 2723

Nazwa zadania

Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra

Zakres rzeczowy

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic Korycińskiej i Lipowej oraz budowę wraz z poszerzeniem ulic Majowa i Majowa Góra.

Harmonogram prac

maj – czerwiec 2013 r. - wycena i wykup działek w celu realizacji inwestycji

Stan zaawansowania

trwają przygotowania do realizacji inwestycji

Wartość całkowita

541 109,46 zł

Generalny wykonawca

Uwagi