Nazwa zadania

Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej

Zakres rzeczowy

Inwestycja objęła rozbudowę sieci wodociągowej Ø 110 o długości 68,3 mb.

Harmonogram prac

09.2012 r. - opracowanie dokumentacji technicznej

04.2013 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę

09.2013 r. - rozpoczęcie prac budowlanych

10.2013 r. - zakończenie prac budowlanych

11.2013 r. - odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

15.793,26 zł

Generalny wykonawca

„Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o. o.

Uwagi

Zdjęcia z budowy