Nazwa zadania

Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych

Zakres rzeczowy

W ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca budowy chodnika w miejscowości Góry Mokre w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym.

Harmonogram prac

grudzień 2013 r. - opracowanie dokumentacji technicznej

Stan zaawansowania

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

18 499,20 zł

Generalny wykonawca

Zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Uwagi