Nazwa zadania

Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części

Zakres rzeczowy

W ramach przedsięwzięcia wykonano opinię geotechniczną oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy wału dzielącego zbiornik na dwie części.

Stan zaawansowania

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

30 000,00 zł

Uwagi

-