Nazwa zadania

Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika

Zakres rzeczowy

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu działki w celu wybudowania na niej ekotonowej strefy buforowej oraz uzyskano opinię geotechniczną.

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

Wartość całkowita

54 306,39 zł

Generalny wykonawca

Zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Uwagi

-