Drukuj
Odsłony: 2478

Nazwa zadania

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowisko gospodarki odpadami

Zakres rzeczowy

W ramach zadania zakupiono: drukarkę laserową i zestaw komputerowy.

Harmonogram prac

lipiec 2013 r.

Stan zaawansowania

Zadanie zostało zakończone

Wartość całkowita

4 384,00

Generalny wykonawca

KRYO Radomsko

Uwagi

-