Nazwa zadania

Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami

Zakres rzeczowy

Zakupiono oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami:

- GOMIG – moduł wymiarowy autorstwa firmy Arisco Sp. z o. o. – licencja na jedno stanowisko;

- Integracja aplikacji KSGZOB_GOMIG autorstwa firmy U.I.INFO-SYSTEM Sp. j. – licencja na limitowaną liczbę stanowisk;

- KSGZOB – system księgowości podatków i opłat autorstwa firmy U.I.INFO-SYSTEM Sp. j. – licencja na jedno dodatkowe stanowisko dla istniejącej księgowości zobowiązań.

Harmonogram prac

lipiec 2013 r.

Stan zaawansowania

Zadanie zostało zakończone.

Wartość całkowita

4 391,10 zł

Generalny wykonawca

Usługi Informatyczne PROINFO Ozorków

Uwagi

-