Nazwa zadania

Budowa odcinka drogi  gminnej ul. Klonowa  w Przedborzu

Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano podziału nieruchomości. Podział ma na celu wydzielenie terenu pod budowę odcinka drogi gminnej ul. Klonowej w Przedborzu.

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość wykonanych prac

7 579,26 zł

Generalny wykonawca

Zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Uwagi