Nazwa zadania

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu

Zakres rzeczowy

W 2013 r. przyznano pomoc finansową w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Gminą Przedbórz.

Harmonogram prac

Sierpień - grudzień 2013 r.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

20 000,00 zł

Uwagi