Nazwa zadania

Zakup i montaż automatycznego systemu powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłej bursie przy ul. Mostowej 37B

Zakres rzeczowy

W ramach zadania zakupiono i zamontowano system automatycznego powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

4 800,00 zł

Generalny wykonawca

RenCraft Spółka z o. o., ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz

Uwagi