Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z instalacją 2 sztuk latarni oświetleniowych.

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

10 000,00 zł

Generalny wykonawca

P.H.U. ELEX Marzenna Włodarczyk, ul. Nowa 32

Uwagi

Zdjęcia