Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Projektuje się montaż i ustawienie słupów latarni, montaż wysięgników i opraw sodowych, a także budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w latarniach.

Stan zaawansowania

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej, rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej, modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu.

Wartość wykonanych prac

7 837,00 zł

Wykonawca dokumentacji

„PRO-OVER” Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne Jarosław Zarębski

Uwagi