Nazwa zadania

Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz

Zakres rzeczowy

Adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Przyłanki.

Harmonogram prac

Listopad 2013 r. - opracowanie dokumentacji technicznej

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

135 000,00 zł

Generalny wykonawca

Zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Uwagi

 -

Zdjęcia