Nazwa zadania

Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum

Zakres rzeczowy

Stara płyta kortu będzie stanowić podbudowę dla nowej betonowej. Podstawową warstwę górną kortu stanowić będzie nawierzchnia polipropylenowa. Płyta kortu zostanie okrawężnikowana obrzeżem. Kort oprócz standardowego wyposażenia zostanie zabezpieczony siatkami zamocowanymi na budynku, które mają uniemożliwiać odbijanie się piłki o mur budynku i okna

Stan zaawansowania

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację techniczną.

Wartość wykonanych prac

6 888,00 zł

Wykonawca dokumentacji

Pracownia Projektów Budownictwa Lądowego, Marek Rutkowski, ul. Wiślana 5b, 97-300 Piotrków Trybunalski

Uwagi

Zdjęcia