Nazwa zadania Budowa mieszkań socjalnych
Zakres rzeczowy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze socjalnym składającego się z dwóch modułów. Moduł pierwszy cztero mieszkaniowy złożony jest z czterech mieszkań: dwóch M1 i dwóch M2. Moduł drugi dwu mieszkaniowy złożony jest z dwóch mieszkań trzypokojowych M4. Łącznie w budowanych dwóch modułach przy ul. Koneckiej powstanie 6 lokali socjalnych. Każdy lokal socjalny będzie wyposażony m.in. w:
- piec do ogrzewania
- kabinę natryskową, umywalkę i miskę ustępową  w łazience
- kuchenkę gazową 4-palnikową
Wybrany projekt techniczny oraz zastosowana technologia pozwala na budowę i dołączanie kolejnych modułów mieszkalnych.

Harmonogram prac

 

sierpień 2007      - opracowanie dokumentacji technicznej

październik 2007 - uzykanie pozwolenia na budowę

grudzień 2007     - uzyskanie finansowego wsparcie

marzec 2008       - rozpoczęcie prac budowlanych

grudzień 2008     - zakończenie prac budowlanych

luty 2009            - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Stan zaawansowania Zgodnie z harmonogramem.
Wartość całkowita 468.144,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja realizowana przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dopłat BGK.

Zdjęcia lokalizacji przed rozpoczęciem budowy

Zdjęcia z budowy

Zdjęcia po zakończeniu budowy