Nazwa zadania

Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Zakres rzeczowy

Udzielono dotacji celowych dla 8 właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Przedbórz na inwestycje dotyczące unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W ramach zadania unieszkodliwiono 16,234 Mg odpadów zawierających azbest na Składowisku Odpadów Niebezpiecznych w Płoszowie, gm. Radomsko. Zakres prac obejmował demontaż płyt falistych azbestowo-cementowych z jednego budynku mieszkalnego przy ul. Starej w Przedborzu, a także, w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Lata realizacji

2014

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

9 287,72 zł

Generalny wykonawca

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

Uwagi

Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

logo

Informacja