Nazwa zadania

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji   był zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Stan zaawansowania

Zadanie zrealizowane

Wartość całkowita

144 347,50 zł

Budżet gminy: 64 347,50 zł

Dotacja PFRON : 80 000,00 zł

Generalny wykonawca

WĄTARSKI Sp. z o.o., ul. Toruńska 169, 87 – 800 Włocławek

Uwagi

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Zdjęcia