Nazwa zadania Remont chodników przy ul. Cmentarnej
Zakres rzeczowy

Wykonano remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Przedborzu: ułożono 486 m2 kostki brukowej, w tym 164 m2 kostki czerwonej o grubości 8 cm, 323 m2 kostki szarej o grubości 6 cm, wymieniono 132 mb obrzeży oraz zamontowano 286 mb krawężnika.

Harmonogram prac IV kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 26.785,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

brak

Zdjęcia

cmentarna1-mini

cmentarna2-mini

Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Policzko
Zakres rzeczowy

Przebudowano drogę w miejscowości Policzko. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm oraz oraz dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 2180m2.

Harmonogram prac III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 78.065,47 zł
Generalny wykonawca DROMOST Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zdjęcia

przed:

droga_polczko_przed-mini

po:

droga_policzko_po-mini

Nazwa zadania Budowa ciepłociągu
Zakres rzeczowy

Podłączenie budynku Przedszkola do kotłowni w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu co pozwoli na znaczne oszczędności spowodowane wyłączeniem z eksploatacji pieca olejowego, który stanowi źródło ogrzewania Przedszkola. Połączenie budynków nastąpiło poprzez budowę ciepłociągu pomiędzy nimi o długości około 123,5 mb w skaład którego weszły dwa przewody c.o. z rur preizolowanych Ø65 oraz po jednym przewodzie c.w.u. Ø40 i cyrkulacji Ø25.

Harmonogram prac

październik 2007r. - opracowanie dokumentacji technicznej

kwiecień 2008r.     - rozpoczęcie prac budowlanych

czerwiec 2008r.     - zakończenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 79.640,65 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

cieplociag1-mini

cieplociag2-mini

cieplociag3-mini

cieplociag4-mini

Nazwa zadania Budowa mieszkań socjalnych
Zakres rzeczowy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze socjalnym składającego się z dwóch modułów. Moduł pierwszy cztero mieszkaniowy złożony jest z czterech mieszkań: dwóch M1 i dwóch M2. Moduł drugi dwu mieszkaniowy złożony jest z dwóch mieszkań trzypokojowych M4. Łącznie w budowanych dwóch modułach przy ul. Koneckiej powstanie 6 lokali socjalnych. Każdy lokal socjalny będzie wyposażony m.in. w:
- piec do ogrzewania
- kabinę natryskową, umywalkę i miskę ustępową  w łazience
- kuchenkę gazową 4-palnikową
Wybrany projekt techniczny oraz zastosowana technologia pozwala na budowę i dołączanie kolejnych modułów mieszkalnych.

Harmonogram prac

 

sierpień 2007      - opracowanie dokumentacji technicznej

październik 2007 - uzykanie pozwolenia na budowę

grudzień 2007     - uzyskanie finansowego wsparcie

marzec 2008       - rozpoczęcie prac budowlanych

grudzień 2008     - zakończenie prac budowlanych

luty 2009            - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Stan zaawansowania Zgodnie z harmonogramem.
Wartość całkowita 468.144,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja realizowana przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dopłat BGK.

Zdjęcia lokalizacji przed rozpoczęciem budowy

Zdjęcia z budowy

Zdjęcia po zakończeniu budowy

Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Borowa
Zakres rzeczowy

Przebudowano drogę w miejscowości Borowa. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 3272,5m2.

Harmonogram prac III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 121.872,04 zł
Generalny wykonawca DROMOST Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zdjęcia

 borowa1-mini

borowa2-mini

borowa3-mini

Nazwa zadania Budowa hali sportowej
Zakres rzeczowy

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu wybudowano halę sportową o kubaturze13.796,90m3 i powierzchni użytkowej 1.567,92m2. W hali zainstalowano profesjonalne wyposażenie sportowe oraz nagłośnienie. Dodatkowo zagospodarowano teren  przy obiekcie: przebudowano drogę, oświetlenie, wybudowano chodniki i miejsca parkingowe. W hali znajduje się według potrzeb: boisko do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej halowej lub piłki ręcznej. W razie potrzeby można za pomocą kurtyn podzielić boisko na trzy boiska treningowe do koszykówki lub siatkówki. Zarówno kurtyny działowe, siatki zabezpieczające trybyny, a także podwieszane tablice do koszykówki posiadają napędy elektrycznne. W obiekcie znajdują się szatnie, pryszynice oraz trybuny z 200 miejscami siedzącymi.

Harmonogram prac Lata 2005-2007
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 3.954.123,37 zł
Wykonawcy RO.SA.-BUD Radom, PESMENPOL Trzemeśnia, MAR-EL Radomsko, Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Ministerstwa Sportu

Zdjęcia Poniżej zdjęcia z budowy
 

hala1-mini

hala2-mini

hala3-mini

hala4-mini

szkolna_1-mini

szkolna_2-mini

szkolna_3-mini

szkolna_4-mini

Poniżej zdjęcia po zakończeniu prac oraz rzut parkietu

po_hala1-mini

po_hala2-mini

po_hala3-mini

po_hala4-mini

po_hala5-mini

po_hala6-mini

po_hala7-mini

po_hala8-mini

Nazwa zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych
Zakres rzeczowy

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych. W sumie wymieniono 23 okna drewniane na okna PCV o profilu pięciokomorowym wzmocnionym z nawiewnikami higrosterowanymi. Wymieniono drewniane drzwi wejściowe na dwuskrzydłowe drzwi aluminowe (tzw. ciepłe aluminium).

Harmonogram prac III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 40.120,00 zł
Generalny wykonawca BAKAR Opoczno
Uwagi

Brak

Zdjęcia

przed:

sp_gm_przed-mini

po:

sp_gm_po-mini

Nazwa zadania Monitoring wizyjny
Zakres rzeczowy

Zakupiono i zainstalowano system monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Zespołu Placówek Oświatowych (Bursa Szkolna) w Przedborzu, w skład którego wchodzą: rejestratory, monitory LCD, kamery kolorowe wewnętrzne, kolorowe kamery zewnętrzne dzień/noc oraz szybkoobrotowa kamera zewnętrzna z zoom optycznym 22x. System zapewnia możliwość ponad 30 dniowej archiwizacji zapisanych w wysokiej jakości obrazów pochodzących w sumie z 12 kamer.

Harmonogram prac IV kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 55.030,42 zł
Generalny wykonawca LINK Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Zdjęcia

monitoring1-mini

monitoring2-mini

monitoring3-mini

monitoring4-mini

Nazwa zadania Modernizacja komunalnego ujęcia wody przy ul. Koneckiej
Zakres rzeczowy

Przeprowadzono prace konserwacyjne na ujęciu wody przy ul. Koneckiej w Przedborzu (były GS) polegające między innymi na: kompleksowym wykonaniu prac remontowo-budowlanych, wymianie pomp głębinowych, modernizacji urządzeń sterujących pracą pomp oraz wykonaniu spięcia studni z istniejącą siecią wodociągową. 

Harmonogram prac czerwiec - październik 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 110.674,80 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia Zdjęcia z budowy

 

konecka2-mini

konecka1-mini

konecka3-mini

Zdjęcia po zakończeniu prac

po_konecka1-mini

po_konecka2-mini

po_konecka3-mini

Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj - Policzko
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV o długości 1043,5 mb z miejscowości Gaj do miejscowości Policzko. Inwestycja miała na celu zaopatrzyć w wodę istniejący wodociąg we wsi Policzka, pozwalając na likwidację istniejącego tam lecz niewydajnego ujęcia wody.

Harmonogram prac II / III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 77.390,70 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia brak