Nazwa zadania Montaż urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu w Józefowie Starym
Zakres rzeczowy

Z uwagi na częste przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych wody dla manganu, żelaza i mętności, na przedmiotowym ujęciu zamontowano urządzenia służące do uzdatniania wody, w tym: stacje odżelaziania, zbiornik do regeneracji złoża, filtry wody oraz  regulator przepływu. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby do uzdatniania wody posiadają ocenę higieniczną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Obecnie woda spełnia wymagnia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Lokalizacja Józefów Stary
Harmonogram prac 07.2008 - montaż urządzeń
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość całkowita 36.696,21 zł
Generalny wykonawca GRUNBECK POLSKA
Uwagi

Brak

Zdjęcia (przed)

Zdjęcia (po)

Nazwa zadania Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego
Zakres rzeczowy

Inwestycja miała na celu:
• wydzielenie i przygotowanie pomieszczeń w piwnicach budynku Urzędu Miejskiego na kotłownię oraz skład opału;
• przeniesienie instalacji technologicznej kotłowni olejowej z budynku Przedszkola Samorządowego do kotłowni Urzędu Miejskiego;
• włączenie do współpracy z istniejącym układem instalacji technologicznej kotłowni z kotłownią pracującą w oparciu o paliwo płynne, to jest olej opałowy lekki (EKOTERM), z kotłem żeliwnym typu P 200/M firmy REMEHA o mocy maksymalnej 129 kW z palnikiem typu WL-20A, z regulatorem pogodowym typu REMATIC K2M-F z czujnikami temperatury wody c.o. i temperatury zewnętrznej.

Harmonogram prac 10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
12.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych
01.2009 - rozruch technologiczny kotłowni
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona.
Wartość całkowita 48.628,49 zł
Generalny wykonawca Zakład Instalacji Sanitarno-Grzewczej i Robót Drogowych w Przedborzu 
Uwagi

Brak

Zdjęcia
kotłowni przed inwestycją

Zdjęcia
kotłowni po zakończeniu prac

Nazwa zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Szkolnej do ronda o długości 280 mb z rur PCV Æ 400-200, Wykonano 4 studnie kanalizacyjne oraz 9 wpustów ulicznych.

Harmonogram prac 02.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej
05.2007 - uzyskanie pozwolenia na budowę
09.2007 - rozpoczęcie prac budowlanych
02.2008 - zakończenie budowy
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość kosztorysowa 244.952,36 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

brak

Zdjęcia
z budowy

Nazwa zadania Zakup foteli do autobusu szkolnego
Zakres rzeczowy

Zakupiono 41 nowych foteli do autobusu szkolnego. Fotele posiadają podłokietnik odchylany oraz uchwyt na ścianie bocznej oparcia. Dodatkowo fotele zainstalowane w miejscach eksponowanych zostały wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

Harmonogram prac II kwartał 2008 roku
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona.
Wartość kosztorysowa 17.580,00 zł
Generalny wykonawca SPÓJNIA Sanok
Uwagi

brak

Zdjęcia brak

Nazwa zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza - przebudowa zbiornika retencyjnego
Zakres rzeczowy

Przebudowa zbiorników wodnych (zalew Przedborski), która odbywa się w dwóch etapach:

Etap I: Zbiornik górny

Odmulenie czaszy zbiornika górnego, wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, wykonanie nowego mnicha spustowego, wykonanie przyczółka betonowego przy istniejącym wlocie kolektora podziemnego, odmulenie rowu odsiąkowego etc.

Etap II: Zbiornik dolny i ciek spod Ochotnika

Odmulenie czaszy zbiornika dolnego, remont umocnień skarp zbiornika, remont istniejących mnichów spustowych, odmulenie rowów spustowych, prace konserwacyjne na cieku doprowadzającym wodę do zbiorników etc.

Harmonogram prac

12.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej
02.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
07.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych (etap I)
10.2008 - zakończenie przebudowy zbiornika górnego (etap I)
02.2009 - rozpoczęcie prac budowlanych (etap II)
05.2009 - zakończenie przebudowy zbiornika dolnego (etap II)

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania

Wartość całkowita 383.596,00 zł
Generalny wykonawca

Etap I - BUDKOM Kalisz
Etap II - Zakład Wodno - Melioracyjny Częstochowa

Uwagi

Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stan zbiornika przed rozpoczęciem
inwestycji

Zdjęcia
z przebudowy

Zdjęcia
po zakończeniu

inwestycji

Nazwa zadania Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Zakup i montaż 4 klimatyzatorów ściennych o mocy chłodniczej 6,6 KW każdy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu.

Harmonogram prac III kwartał 2008
Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji

Wartość całkowita 18.000,00 zł
Generalny wykonawca BK BUSINESS
Uwagi

Brak

Zdjęcia

osp1-mini

osp2-mini

osp3-mini

Nazwa zadania Przebudowa ul. Browarnej
Zakres rzeczowy

Wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 123 mb, w tym: chodnik z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm - 141m2, zjazdy do posesji  z kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm - 39m2. Dodatkowo przeprowadzono remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Browarnej w Przedborzu.

Harmonogram prac 09.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na realizację prac
05.2009 - zakończenie prac budowlanych
Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona.

Wartość całkowita 47.663,21 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Przed przebudową

Po przebudowie

 

 

Nazwa zadania

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej

Zakres rzeczowy

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem 8 szt. latarni z oprawami sodowymi przy ul. Stodolnianej w Przedborzu.

Harmonogram prac

10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
06.2009 - zakoczenie parc budowlanych
07.2009 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.

Wartość całkowita

34.887,00 zł

Generalny wykonawca

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH Kluczewsko

Uwagi

Brak

Zdjęcia

Nazwa zadania

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla KP w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przedbórz z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Harmonogram prac

IV kwartał 2008

Stan zaawansowania

Podpisano umowę o udzielenie dotacji

Wartość całkowita

10.000,00 zł

Generalny wykonawca

Nie dotyczy

Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak

Nazwa zadania

Modernizacja samochodu bojowego (karosaż)

Zakres rzeczowy

Wykonano modernizację samochodu bojowego Star-266 w zakresie:
- kabiny dwumodułowej oddzielnej
- zabudowy nadwozia
- instalacji wodnej z wyjściem na działko i szybkie natarcie
- instalacji elektryczno oświetleniowej
- lakierowania całości

Harmonogram prac

II kwartał 2008

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji

Wartość całkowita

49.755,00 zł

Generalny wykonawca

OSINY Poczesna

Uwagi

Brak

Zdjęcia

straz1-mini

straz2-mini

straz3-mini

straz4-mini