Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Góry Suche
Zakres rzeczowy

Przebudowano dwa odcinki drogi w miejscowości Góry Suche:

I odcinek - o długości 155mb i szerokości 4mb. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego warstwą dolną o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz wartwą górną o grubości po zagęszczeniu 8cm. Warstwę jezdną wykonano metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym.

II odcinek - o długości 255mb i szerokości 4mb. Przebudowa polegała na uzupełnieniu podbudowy z kruszywa łamanego warstwą górną o grubości po zagęszczeniu 5 cm, a następnie podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym.

Harmonogram prac III kwartał 2008r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 60.841,97 zł
Generalny wykonawca DROMOST Radomsko
Uwagi

Brak

Zdjęcia

przed:

gory_suche_przed-mini

po:

gory_suche1-mini

gory_suche_przed2-mini

gory_suche2-mini