Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej
Zakres rzeczowy

Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości 788,0 mb przy ul. Turystycznej w Przedborzu. Sieć uzbrojona została w hydranty przeciw pożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Częstochowskiej.

Harmonogram prac 06.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
10.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
05.2009 - rozpoczęcie prac budowlanych
06.2009 - zakończenie budowy sieci wodociągowej
Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość całkowita 79.198,01 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia